Produkty

Pracownie przyrodnicze

ScienceBus – mobilne laboratorium przyrodnicze

ScienceBus to odpowiedź na szkolne potrzeby mobilnego i modularnego wyposażenia pracowni przedmiotowych.

Mobilne laboratorium nie jest częściowym wyposażeniem, to samodzielne laboratorium przyrodnicze.

ScienceBus umożliwia przeprowadzanie eksperymentów z różnych dziedzin naukowych takich jak biologia, fizyka czy chemia. Może być również doposażony w zestawy czujników oraz zestaw przeznaczony do nauki robotyki.

Elementy są przechowywane w tacach wyłożonych anty-wstrząsową pianką, które skutecznie je chroni przed uszkodzeniami.

ScienceBus może być wyposażone w różne zestawy wyposażenia (chemia/fizyka itp.), zamiast zakupu całości, możesz dostosować go do swoich potrzeb. W przyszłości ScienceBus może być również doposażony o inne elementy, których obecnie nie ma na rynku – będzie z nimi w 100% kompatybilny.

Moduły przedmiotowe umożliwiają nauczanie z poniższych dziedzin:

 • Mechanika
 • Termodynamika
 • Optyka
 • Akustyka i rozchodzenie się fal
 • Magnetyzm i elektrostatyka
 • Elektryczność
 • Chemia podstawowa
 • Chemia zaawansowana i elektrochemia
 • Fizjologia roślin
 • Nauka o Ziemi
 • Biologia

Opis modułów

AKUSTYKA

Zestaw pozwala analizować i uważnie obserwować podstawowe zasady akustyki poprzez badanie zjawisk propagacji fal mechanicznych w powietrzu i ich wpływu na obecne w pobliżu ciała. Zestaw zawiera niezbędne oprzyrządowanie i instrukcję obsługi do wykonywania różnych eksperymentów dotyczących następujących zagadnień: - propagacja fal mechanicznych w powietrzu; - powstawanie fal mechanicznych; - częstotliwość fali mechanicznej; - zjawisko rezonansu; - zjawisko ciśnienia akustycznego. Przeprowadzanie eksperymentów jest proste i wspomagane na każdym etapie wykonania przygotowanymi instrukcjami, które umożliwiają łatwe zademonstrowanie podstawowych praw i zasad stosowanych w fizyce. Każde doświadczenie zawiera teoretyczny opis zaprezentowanych zasad, wzory matematyczne i zestaw danych eksperymentalnych.

ELEKTRYCZNOŚĆ

Zestaw pozwala analizować, obserwować i eksperymentować z niektórymi zagadnieniami dotyczącymi energii elektrycznej poprzez budowę szeregowych i równoległych obwodów elektrycznych, poznawanie podstawowych elementów elektronicznych, pomiar za pomocą multimetru prądu i napięcia w obwodzie elektrycznym oraz wiele innych doświadczeń. Zestaw zawiera wszystkie niezbędne pomoce naukowe i instrukcję obsługi do wykonania 15 eksperymentów, które dotyczą następujących zagadnień: - podstawowe elementy obwodu elektrycznego; - obwody szeregowe i równoległe; - dzielniki prądu i napięcia; - pomiar prądu i napięcia obwodu elektrycznego. Przeprowadzanie eksperymentów jest proste i wspomagane na każdym etapie wykonania przygotowanymi instrukcjami, które umożliwiają łatwe zademonstrowanie podstawowych praw i zasad stosowanych w fizyce. Każde doświadczenie zawiera teoretyczny opis zaprezentowanych zasad, wzory matematyczne i zestaw danych eksperymentalnych.

TERMODYNAMIKA

Zestaw pozwala analizować i obserwować wiele podstawowych zasad termodynamiki dzięki badaniu zjawisk rozszerzania się różnych materiałów obecnych w naturze, przewodności cieplnej i wielu innych. Zestaw zawiera niezbędne oprzyrządowanie i instrukcję obsługi do wykonania 15 doświadczeń, które dotyczą następujących zagadnień: - przenikanie ciepła; - izolacja cieplna; - równowaga termiczna płynów heterogenicznych; - ciepło właściwe ciał stałych; - pomiar stałej czasowej termometru. Przeprowadzanie eksperymentów jest proste i wspomagane na każdym etapie wykonania przygotowanymi instrukcjami, które umożliwiają łatwe zademonstrowanie podstawowych praw i zasad stosowanych w fizyce. Każde doświadczenie zawiera teoretyczny opis zaprezentowanych zasad, wzory matematyczne i zestaw danych eksperymentalnych.

OPTYKA

Zestaw pozwala analizować i obserwować wiele podstawowych zasad optyki geometrycznej dzięki badaniu zjawisk odbicia i załamania promieniowania świetlnego, poznawaniu typów soczewek i wielu innych. Zestaw zawiera niezbędne oprzyrządowanie i instrukcję obsługi do wykonania 15 doświadczeń, które dotyczą następujących zagadnień: - ogniskowa; - równania cienkich soczewek; - powiększenie; - mieszanie promieniowania świetlnego; - systemy optyczne: mikroskop i teleskop; - pryzmat: kompozycja światła; - zjawisko powstawania cienia. Przeprowadzanie eksperymentów jest proste i wspomagane na każdym etapie wykonania przygotowanymi instrukcjami, które umożliwiają łatwe zademonstrowanie podstawowych praw i zasad stosowanych w fizyce. Każde doświadczenie zawiera teoretyczny opis zaprezentowanych zasad, wzory matematyczne i zestaw danych eksperymentalnych.

NAUKI PRZYRODNICZE

NAUKI PRZYRODNICZE: Zestaw pozwala analizować, obserwować i eksperymentować z niektórymi podstawowymi zasadami obowiązującymi w chemii, biologii i anatomii, poprzez badanie kwasów i zasad, elektrolizę, osmozę itp. Zestaw zawiera niezbędne oprzyrządowanie i instrukcję obsługi do wykonania 15 eksperymentów, po 5 z każdej dziedziny nauki: CHEMIA - zasada zachowania masy; - badanie kwasów i zasad za pomocą pH-metru; - elektroliza; - badanie i budowa baterii; ANATOMIA - anatomia komórek zwierzęcych i roślinnych; - anatomia ludzkiego ciała; - anatomia owadów pod mikroskopem; - anatomia roślin pod mikroskopem; BIOLOGIA - osmoza - kapilarność - chromatografia - kiełkowanie Przeprowadzanie eksperymentów jest proste i wspomagane na każdym etapie wykonania przygotowanymi instrukcjami, które umożliwiają łatwe zademonstrowanie podstawowych praw chemicznych. Każde doświadczenie zawiera teoretyczny opis zaprezentowanych zasad, wzory matematyczne i zestaw danych eksperymentalnych.

MECHANIKA

Zestaw pozwala analizować, obserwować i eksperymentować z niektórymi podstawowymi zasadami mechaniki poprzez badanie dźwigni, sworzni, sprężyn i innych elementów mechanicznych. Zestaw zawiera niezbędne pomoce naukowe i instrukcję obsługi do wykonania 15 eksperymentów dotyczących następujących zagadnień: - precyzyjny pomiar za pomocą suwmiarki; - pomiary gęstości i obliczanie objętości ciał stałych; - korzystanie z prostych maszyn, takich jak dźwignie i koła pasowe; - badanie i pomiar sił; - eksperymenty na płaszczyźnie pochyłej; - zasada wahadła; - pomiar ciśnienia płynu i gazu; - mechanika wody poprzez łączące się ze sobą jednostki i zasada Archimedesa. Przeprowadzanie eksperymentów jest proste i wspomagane na każdym etapie wykonania przygotowanymi instrukcjami, które umożliwiają łatwe zademonstrowanie podstawowych praw i zasad stosowanych w fizyce. Każde doświadczenie zawiera teoretyczny opis zaprezentowanych zasad, wzory matematyczne i zestaw danych eksperymentalnych.

Galeria realizacji

Poznaj opinie
naszych
zadowolonych Klientów

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyślij swoje zapytanie

Napisz do nas